Vandaag overlegden onze teamleiders met elkaar over slimme manieren om de IMBY-groepsleden te activeren. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar in de praktijk blijken veel mensen het best spannend te vinden om zomaar een nieuwkomer te bellen. Zelfs als IMBY-ers elkaar al kennen, is het lastig om tot concrete afspraken te komen. Teamleiders kunnen daarbij helpen: als ze zien dat sommige mensen te verlegen zijn, helpen ze een handje. Of ze gaan eens een keer extra langs bij een statushouder om te polsen wat hun behoeften zijn en zorgen dat de ‘oude’ Amsterdammers dat weten. Teamleiders zijn dus sleutelfiguren en we prijzen ons gelukkig dat we zo’n grote groep inspirerende mensen hebben die voor en met ons werken!