Eens in de vijf a zes weken komen de teamleiders van alle IMBY-buurtgroepen bij elkaar. We bespreken dan hoe het gaat in de verschillende buurten, zetten grote lijnen uit en leren van elkaar. Dit keer bespraken we een belangrijk onderwerp: wat kan/wil IMBY betekenen voor statushouders met mentale problemen? We merken dat we de laatste tijd - doordat we elkaar steeds beter leren kennen - veel horen over depressies, angsten en andere serieuze psychische problemen bij onze nieuwkomers. We hebben altijd gezegd - en dat zeggen we nog steeds - dat we geen hulpverleners zijn. We zijn buurtgenoten. Maar als iemand je zijn problemen toevertrouwt, wil je in elk geval weten dat hij/zij de juiste hulp krijgt zodat jij er 'gewoon' kan zijn. Met een luisterend oor, soms met advies en vaker nog: er gewoon zijn, zonder te schrikken en zonder iets op te lossen. Dit is niet altijd makkelijk. Binnenkort meer hierover.