Wat is IN MY BACKYARD en wie werken er?

Sinds juni 2017 is IMBY een stichting met een onbezoldigd bestuur. Het kernteam bestaat uit drie betaalde medewerkers.

Lian Priemus is de bedenker van het IMBY-concept. Ze is van huis uit tv-regisseur. Ze is sinds 2015 actief op het gebied van vluchtelingenopvang. Eerst in de noodopvang, later met een huisvestingsproject  waar zes maanden dertig Syriërs hebben gewoond. Zij geeft leiding aan het IMBY-project.

Anya Conkic is zelf vijfentwintig jaar geleden als vluchteling vanuit voormalig Joegoslavië naar Amsterdam gekomen. Ze heeft jaren gewerkt bij de Melkweg. Anya is eindverantwoordelijk voor het contact met de statushouders en ondersteunt de teamleiders van de buurtgroepen.

Els Streefkerk is piano- en NT2docent. Zij heeft zelf een tijd in Colombia gewoond en weet dus hoe het is om ergens nieuw te zijn. Samen met Anya ondersteunt zij de teamleiders van de buurtgroepen.

Verder hebben alle IMBY-buurtgroepen twee of drie teamleiders (een aantal van hen is statushouder). Zij ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding en spelen een cruciale rol in de communicatie binnen de groepen. Ook overleggen ze regelmatig met elkaar en onderhouden ze contact met de statushouders.

Het bestuur bestaat uit: Tim Overdiek (voorzitter), Wietske Mous (penningmeester), Heleen van Eendenburg (secretaris) en Gerrit Jolink (algemeen lid). De bestuursleden van IMBY ontvangen géén vergoeding.

IMBY werkt nauw samen met dr. Pim Scholte, psychiater/wetenschapper en expert op het gebied van psychosociale problematiek van en rond asielzoekers/vluchtelingen. Pim heeft ruime internationale werkervaring in post-conflict gebieden zoals Kashmir, Afghanistan, Sri Lanka, de Gaza strook, Congo, Rwanda, Darfur and Sierra Leone. Hij was betrokken bij het ontwikkelen van hulpprogramma’s, supervisie, training en wetenschappelijk onderzoek. Hij wordt regelmatig ingezet bij beleidsontwikkeling en samen met hem en zijn stichting Laguna Collective ontwikkelt IMBY momenteel een Mental Health Training voor al haar leden.

De stichting IN MY BACKYARD heeft de ANBI-status. Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Ons projectplan vindt u hier.

IMBY wordt financiëel ondersteund door de gemeente Amsterdam en een aantal fondsen: Oranjefonds, VSB-fonds, Kansfonds, Stichting Maagdenhuis, Pro Juventute en stichting Red Rooster. Ook ontvangen wij met enige regelmaat particuliere giften. De jaarrekening van 2018 kunt u hier inzien.

Bezoekadres: Spring House, De Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam

Postadres: Max Planckstraat 5-huis, 1098 TR Amsterdam

KvK 68992769, Fiscaal nr. 8576.79.296, Bankrekeningnr. NL 44 INGB 0007 8385 74 t.n.v. Stichting IN MY BACKYARD, Amsterdam