Privacy

Stichting IN MY BACKYARD (IMBY) hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook aan de privacy van leden van onze IMBY-buurtgroepen en de persoonsgegevens die zij aan IMBY verstrekken. We gebruiken alle aan ons verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in ons privacybeleid omschreven doeleinden en houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Hier kunt u onze uitgebreide richtlijnen downloaden.