Wat is IMBY?

IN MY BACKYARD (IMBY) is in de zomer van 2017 opgericht omdat we zagen dat het voor statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – die net nieuw in Amsterdam zijn moeilijk is om met Nederlanders in contact komen. Het gaat om duizenden nieuwe stadgenoten die verspreid over zo’n beetje alle buurten wonen.

Leuke, inspirerende mensen, die inmiddels een huurwoning hebben, Nederlands leren, stage lopen, studeren of al betaald werk hebben. Alleen… leren ze dus maar weinig Nederlanders kennen, een essentiëel onderdeel van inburgeren.

Tegelijkertijd hoorden we van veel Amsterdammers* dat ze deze nieuwkomers graag willen ontmoeten, als ze zouden weten waar ze wonen. En als het niet te veel tijd kost.

Om deze twee groepen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen, is IN MY BACKYARD (IMBY) bedacht. Via IMBY leer je mensen kennen die bij je in de buurt wonen. Met wie je makkelijk afspreekt: gewoon voor een drankje na je werk, om even samen te eten als het zo uitkomt, naar de film te gaan, samen hard te lopen. Of een praktische vraag te stellen via de Whatsapp-groep.

IMBY vormt in verschillende buurten in Amsterdam communities: groepen van ‘oude’ en nieuwe buurtbewoners die elkaar leren kennen. Maandelijks komen ze bij elkaar en tussendoor ondernemen mensen een-op-een van alles. Op een manier die aansluit bij iedereens tijd, mogelijkheden en interesses.

Zo zorgen we ervoor dat statushouders meer Nederlanders leren kennen, zien hoe alles hier gaat en op die manier sneller onderdeel worden van de samenleving en de stad.

 

In de praktijk blijkt dat de Nederlandse deelnemers het net zo leuk vinden om elkáár te leren kennen. Sterker nog: dat minstens zo belangrijk vinden als het ontmoeten van statushouders. Onze leden zijn mensen met een open blik die houden van verrassende ontmoetingen en het leuk vinden om af en toe eens buiten hun eigen bubbel te komen. 

Binnen IMBY is gelijkwaardigheid heel belangrijk. We zijn nadrukkelijk geen hulpverleners. In de praktijk is het natuurlijk best fijn als je iemand ergens mee kunt helpen, maar het is niet de hoofdzaak. Statushouders zijn actief onderdeel van onze organisatie. Zij verkeren weliswaar tijdelijk in een kwetsbare positie, maar zijn over het algemeen sterke, veerkrachtige, inspirerende mensen met net zoveel dromen, talenten, ambities en twijfels als wij allemaal.

IMBY hoeft niet veel tijd te kosten. Wel vereist het lef, geduld, creativiteit en doorzettingsvermogen. En een open hart. De buurtgroepen zoals die nu bestaan, zijn kleine oases in de grote stad, tot stand gekomen door mensen die oprecht in elkaar geïnteresseerd zijn en moeite doen om elkaar te leren kennen, ook als dat soms lastig is door cultuurverschillen, drukke agenda’s of praktische hobbels.

Wij zijn daar heel trots op! Wil je IMBY-lid worden of ons op een andere manier steunen, lees dan eerst deze toelichting.

Meer informatie over het ontstaan van IMBY, onze visie en onze werkzaamheden lees je hier.

*met ‘Amsterdammers’ bedoelen we hier: mensen die hier al langere tijd wonen. Zij kunnen dus ook afkomstig zijn uit andere steden of landen.