IN MY BACKYARD is een burgerinitiatief.

IMBY is weliswaar ontstaan in nauw overleg met de gemeente en Stadsdeel Oost, maar is een burgerinitiatief. De gemeente en de overheid regelen van alles om de integratie van statushouders te bevorderen, maar wij geloven dat wij als burgers en inwoners van Amsterdam uiteindelijk het verschil kunnen maken. Door ons op te delen in overzichtelijke buurtgroepen maken we gebruik van de praktische daadkracht van Amsterdammers. Inspiratie is HOOST Mauritskade, de kleinschalige opvang van 31 Syriërs in A'dam-Oost vorig jaar in een kantoorpand, waarbij we zagen hoeveel buurtbewoners kunnen betekenen voor de integratie van vluchtelingen. Belangrijk hierbij was dat het dichtbij, laagdrempelig en ad hoc was. Net als bij HOOST worden we ook bij IN MY BACKYARD ondersteund door de gemeente Amsterdam.

Ook werken we nauw samen met Vluchtelingenwerk.

Initiatiefnemer van IN MY BACKYARD is Lian Priemus, tv-regisseur en sinds 2015 actief op het gebied van vluchtelingenopvang. Vorig jaar begon ze samen met Gastvrij Oost de genoemde kleinschalige opvang voor Syrische vluchtelingen in Amsterdam-Oost. Inspiratie voor IMBY zijn bijeenkomsten en gesprekken met bewoners in Amsterdam-Oost. Bodyl Brand is masterstudent Neurosciences aan de VU. Carine Cassuto is journalist, via Vluchtelingenwerk betrokken bij de inburgering van statushouders en contactpersoon voor IMBY in Amsterdam-Zuid. Anya Conkic is werkzaam bij de Melkweg en zelf drieëntwintig jaar geleden als vluchteling vanuit voormalig Joegoslavië naar Amsterdam gekomen.  Eke Bon is projectcoördinator bij Vluchtelingenwerk en is voor twee dagen per week verbonden aan IMBY.

Het bestuur van IN MY BACKYARD bestaat uit Maarten Kuit, Wietske Mous, Tim Overdiek en Heleen van Eendenburg. Verdere informatie over onze organisatie vind je hier.